Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κηφισίας & Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 151 25

 
Tηλ.Kέντρο: 210 61 98 100